Придружите нам се!

Позивамо вас да нам се придружите и да заједнички отпутујемо до нових пословних успеха!

Наши развојни планови су амбициозни. Свакодневно радимо на унапређењу техничих капацитета, оптимизацији пословања и побољшању квалитета услуга које нудимо путницима.

Зато је Србија воз динамично и атрактивно окружење за даљи напредак у каријери.

Општа пријава за посао

Уколико сте заинтересовани за ангажовање на другим позицијама, молимо вас да нам пошаљете своје мотивационо писмо и радну биографију на karijera@srbvoz.rs. Са задовољством ћемо вас контактирати када се укаже потреба да оснажимо наш тим!

Позиција: Главни организатор за набавку општег материјала, енергената, основних

средстава и инвентара

Радни однос: на одређено време

Mесто рада: Београд, Немањина 6

Број извршилаца: 2 

Датум објављивања огласа: 15.09.2023. године

Опис посла:

– Врши набавку општег материјала, дизел горива, уља, масти и чврстог горива, бензина, петролеума и мазута, основних средства и инвентара;

– Обавља послове планирања, спровођења и извршења јавних набавки;

– Учествује у раду комисије за јавне набавке; 

– Комплетира документацију везану за процес набавки; 

– Прати кретање цена на тржишту, анализира их, води евиденцију о ценама набављене робе (база података) и ажурира их по кретању цена на тржишту; 

– Води евиденцију о свим набавкама из свог домена рада; 

– Води електронску евиденцију о свим реализованим и нереализованим набавкама и сачињава периодичне извештаје; 

– Прикупља понуде од добављача; 

– Припрема предлог уговора; 

– Даје потребне налоге и диспозиције; 

– Обрађује фактуре добављача и налоге за исплату; 

– Учествује у раду радних тела и комисија;

– Води књигу улазних и излазних фактура;

– Прати кретање реализације по уговорима;

– Саставља посебне извештаје;

Општи услови:

• држављанство Републике Србије

• пожељно искуство у раду у сличним пословима

Посебни услови: 7 и 6/2  степен стручне спреме, односно 240 ЕСП бодова свих области.

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

• попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18), (пријава се може преузети са web странице srbijavoz.rs ).

• мотивационо писмо

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbvoz.rs

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs 

О резултатима јавног конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

Све додатне информације у вези са овом позицијом можете добити путем имејл адресе: karijera@srbvoz.rs

Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!