Придружите нам се!

Позивамо вас да нам се придружите и да заједнички отпутујемо до нових пословних успеха!

Наши развојни планови су амбициозни. Свакодневно радимо на унапређењу техничких капацитета, оптимизацији пословања и побољшању квалитета услуга које нудимо путницима.

Зато је Србијавоз динамично и атрактивно окружење за даљи напредак у каријери.

Општа пријава за посао

Уколико сте заинтересовани за ангажовање на другим позицијама, молимо вас да нам пошаљете своје мотивационо писмо и радну биографију на karijera@srbijavoz.rs. Са задовољством ћемо вас контактирати када се укаже потреба да оснажимо наш тим!

Позиција: Координатор за људске ресурсе и радне односе

Датум објављивања огласа: 10.06.2024. године

Место рада: Београд

Опис посла:

 • Прати законе и друге прописе, судску праксу и општа акта друштва
 • Координира рад на правним, кадровским и општим пословима у секцији
 • Пружа стручну помоћ из области имовинско-правних и радних односа
 • Пружа стручну помоћ непосредним руководиоцима ради регулисања радноправних односа запослених
 • Прати евиденције о људским ресурсима
 • Прати законе, друге прописе и општа акта из домена радних односа и имовинско правних односа
 • Израђује све врсте решења и извештаја из делокруга рада
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Општи услови:

држављанство Републике Србије

Посебни услови:

7.1/6.2 степен стручне спреме, правне науке

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

 • попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности (пријава се може преузети са странице општа-пријава.pdf , Obavestenje-o-obradi-podataka-o-licnosti.pdf)
 • мотивационо писмо
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована
 • фотокопиј дипломе

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbijavoz.rs

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs .

Непотпуне и пријаве послате након истека рока за конкурисање неће бити узете у разматрање.

Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!