Pridružite nam se!

Pozivamo vas da nam se pridružite i da zajednički otputujemo do novih poslovnih uspeha!

Naši razvojni planovi su ambiciozni. Svakodnevno radimo na unapređenju tehničih kapaciteta, optimizaciji poslovanja i poboljšanju kvaliteta usluga koje nudimo putnicima.

Zato je Srbija voz dinamično i atraktivno okruženje za dalji napredak u karijeri.

Opšta prijava za posao

Ukoliko ste zainteresovani za angažovanje na drugim pozicijama, molimo vas da nam pošaljete svoje motivaciono pismo i radnu biografiju na karijera@srbvoz.rs. Sa zadovoljstvom ćemo vas kontaktirati kada se ukaže potreba da osnažimo naš tim!

Datum objavljivanja: 18.11.2022.god.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina 6, Sektor za ljudske resurse;

Broj izvršilaca 2;

Radni odnos na neodređeno vreme. 

Ključne odgovornosti posla:

 • Pruža sveobuhvatnu podršku iz domena ljudskih resursa za Sektore Društva za koje je zadužen.
 • Gradi i održava dobre odnose sa poslovodstvom i zaposlenima obezbeđujući primenu svih procesa iz oblasti ljudskih resursa
 • Sprovodi i prati sve procese u ljudskim resursima u okviru svojih nadležnosti
 • Obezbeđuje usklađenost svojih aktivnosti iz domena ljudskih resursa sa ciljevima Društva
 • Jasno komunicira procese iz oblasti ljudskih resursa i stara se o njihovoj realizaciji
 • Odgovoran za poštovanje i usklađenost svih zahteva iz domena ljudskih resursa sa internim aktima Društva i Zakonom.
 • Stvara i održava ugled Društva kroz sve procese iz oblasti ljudskih resursa
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Ključne veštine potrebne za posao:

 • Proaktivan, jasan i otvoren u komunikaciji
 • Lako i brzo se prilagođava, prihvata i sprovodi promene
 • Fokusiran na potrebe Društva i efikasno rešavanje zahteva i izazova
 • Savestan i posvećen ostvarenju rezultata
 • Pokazuje visok stepen integriteta i poverljivosti
 • Pokazuje poštovanje za različitosti u pogledu mišljenja
 • Sposobnost da radi u izazovnom i dinamičnom okruženju

Kvalifikacije potrebne za posao:

 • Sedmi stepen stručne spreme, društveno humanistike nauke

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je da nam dostavite:

 • Ličnu biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti možete preuzeti ovde

Kompletnu prijavu za oglas podnesite na imejl adresu: karijera@srbvoz.rs

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici www.srbijavoz.rs .

Sve dodatne informacije u vezi sa ovom pozicijom možete dobiti od  Danijele Antić, koodinatora za ljudske resurse i radne odnose, telefon: 011/361-83-53.

 Postanite i Vi deo tima koji modernizuje i unapređuje našu železnicu!

Datum objavljivanja: 01.12.2022.god.

Mesto rada: Beograd, broj izvršilaca: 1; radni odnos na određeno vreme u trajanju od 1 godine, sa mogućnošću produženja.

Ključne odgovornosti posla:

 • Odgovoran je za sve aktivnosti iz domena odnosa sa javnošću
 • Učestvuje u kreiranju celokupne medijske strategije Društva
 • Pruža podršku Generalnom direktoru u svim aktivnostima iz oblasti Odnosa sa javnošću
 • Za potrebe Generalnog direktora prati sve aktivnosti, gostovanja i obilaske terena i pomaže u izradi govora
 • Kreira i distribuira saopštenja za medije
 • Inicira i održava kontakt sa medijima, sprovodi strategiju komunikacije sa medijima
 • Održava saradnju i koordinira rad eksternih PR agencija
 • Održava kontakte sa novinarima, pozivi na konferencije, promocije i događaje
 • Redovno prati i analizira dnevnu i periodičnu štampu
 • Održava sadržaj kompanijskih naloga na društvenim mrežama, i odgovara na pitanja pratiocima
 • Praćenje usprešnosti aktivnosti iz svog delokruga rada i kreiranje izveštaja
 • Vođenje troškova u okviru svog delokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Kvalifikacije potrebne za posao:

 • Minimum šesti stepen stručne spreme, društveno humanistike nauke

Prijave (biografiju i motivaciono pismo)  slati elektronski na adresu karijera@srbvoz.rs do 7.12.2022.godine

Rok za podnošenje prijava je 7 dana i počinje da teče od dana objavljivanja oglasa na web stranici www.srbijavoz.rs .

Sve dodatne informacije u vezi sa ovom pozicijom možete dobiti od  Danijele Antić, koodinatora za ljudske resurse i radne odnose, telefon: 011/361-83-53.

 Postanite i Vi deo tima koji modernizuje i unapređuje našu železnicu!