Придружите нам се!

Позивамо вас да нам се придружите и да заједнички отпутујемо до нових пословних успеха!

Наши развојни планови су амбициозни. Свакодневно радимо на унапређењу техничих капацитета, оптимизацији пословања и побољшању квалитета услуга које нудимо путницима.

Зато је Србија воз динамично и атрактивно окружење за даљи напредак у каријери.

Општа пријава за посао

Уколико сте заинтересовани за ангажовање на другим позицијама, молимо вас да нам пошаљете своје мотивационо писмо и радну биографију на karijera@srbvoz.rs. Са задовољством ћемо вас контактирати када се укаже потреба да оснажимо наш тим!

Позиција: Пословођа – ОЈ ЗОВС  Зајечар

Датум објављивања огласа: 20.02.2024. године

Mесто рада :  Зајечар

Број извршилаца: 1

Опис посла:

 • Врши распоред рада и даје потребна упутства за извршење
 • Контролише квалитет извршења радова, води бригу требовања и потписује листе пегледа
 • Контролише и одговара за исправност оруђа за рад, машина и алата
 • Одговара за радну и технолошку дисциплину и сарађује са осталим службама

Општи услови:

 • држављанство Републике Србије
 • да је учесник конкурса пунолетан

Посебни услови:

– 4 степен стручне спреме,  машинска, техничка и електротехничка струка

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

 • попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18), (пријава се може преузети са странице општа пријава.pdf , Obavestenje o obradi podataka o licnosti.pdf)
 • мотивационо писмо
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована,
 • фотокопија дипломе

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbvoz.rs

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs .

 

Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!

Позиција: Бравар  – ОЈ ЗОВС Зајечар

Датум објављивања огласа: 20.02.2024. године

Mесто рада :  Зајечар

Број извршилаца: 1

Опис посла:

 • Врши оправке склопова на возним средствима у оквиру планских и ванпланских оправи;
 • Прописује листе прегледа по завршетку истих;
 • Монтажа и демонтажа осовинских склопова

Општи услови:

 • држављанство Републике Србије
 • да је учесник конкурса пунолетан

Посебни услови:

– 3 степен стручне спреме,  машинска и техничка струка

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

 • попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18), (пријава се може преузети са странице општа пријава.pdf , Obavestenje o obradi podataka o licnosti.pdf)
 • мотивационо писмо
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована,
 • фотокопија дипломе

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbvoz.rs

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs .

 

Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!