Pridružite nam se!

Pozivamo vas da nam se pridružite i da zajednički otputujemo do novih poslovnih uspeha!

Naši razvojni planovi su ambiciozni. Svakodnevno radimo na unapređenju tehničih kapaciteta, optimizaciji poslovanja i poboljšanju kvaliteta usluga koje nudimo putnicima.

Zato je Srbija voz dinamično i atraktivno okruženje za dalji napredak u karijeri.

Opšta prijava za posao

Ukoliko ste zainteresovani za angažovanje na drugim pozicijama, molimo vas da nam pošaljete svoje motivaciono pismo i radnu biografiju na karijera@srbvoz.rs. Sa zadovoljstvom ćemo vas kontaktirati kada se ukaže potreba da osnažimo naš tim!

Mesto rada: Beograd

Opis posla:

 • Upravljanje Sektorom ljudskih resursa sa ciljem ostvarenja potpune usklađenosti sa regulativom, efikasnim vođenjem kadrovske administracije i budžetske odgovornosti;
 • Planiranje dugoročnih kadrovskih potreba, definisanje strategije zapošljavanja i uvođenje sistema stipendiranja za učenike i studente stručnih škola;
 • Upravljanje procesom zapošljavanja kroz sve faze: javni konkurs, ažuriranje baze kandidata, predselekcija, testiranje i selekcija, potpisivanje ugovora i uvođenje na radno mesto;
 • Uvođenje u upravljanje sistemom prepoznavanja i zadržavanja ključnih kadrova;
 • Definisanje i vođenje procesa drugostepenog odlučivanja o disciplinskim merama;
 • Identifikacija ključnih procesa u kompaniji i predlaganje izmene sistematizacije radnih mesta i opisa radnih mesta sa ciljem veće efikasnosti;
 • Normiranje aktivnosti u procesima;
 • Definisanje i implementacija modela kompetencija zaposlenih;
 • Vođenje sistema edukacije zaposlenih;

 Direktor sektora ljudskih resursa biće odgovoran da vodi tim veličine do 20 članova. Izazov se sastoji u transformaciji postojeće kadrovske službe u moderne ljudske resurse, u direktnoj saradnji sa Odborom direktora. Potreban nam je ambiciozan kandidat, željan izazova i dokazivanja u jednoj velikoj transportnoj kompaniji sa preko 2.200 zaposlenih.

 

Posebni uslovi:

Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti društveno-humanističkih nauka, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;

Prethodno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima upravljanja ljudskim resursima; prednost imaju kandidati sa iskustvom u velikim sistemima i međunarodnim kompanijama; iskustvo na poziciji rukovodioca ljudskih resursa je prednost ali nije presudno, dovoljno je da nam na razgovoru za posao pokažete znanje, entuzijazam i liderski potencijal.

 Poznavanje i korišćenje SAP-a je prednost;

 Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je da nam dostavite:

 • prijavu za javni konkurs sa pristankom za prikupljanje podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/18), (prijava se može preuzeti sa web stranice srbijavoz.rs )
 • motivaciono pismo

Prijavu za oglas podnesite na adresu: karijera@srbvoz.rs

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici www.srbijavoz.rs.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovom pozicijom možete dobiti od naših koleginica Jovane Arambašić, načelnik Odeljenja za ljudske resurse i radne odnose, telefon: 011/361-5785 i Danijela Antić, koodinator za ljudske resurse i radne odnose, telefon: 011/361-83-53.

 Postanite i Vi deo tima koji modernizuje i unapređuje našu železnicu!

Mesto rada: Beograd

Opis posla:

 • Analiza poslovanja Društva u bliskoj saradnji sa sektorima eksploatacije i zajedničkih poslova;
 • Izrada planskih i izveštajnih dokumenata;
 • Uspostavljanje i praćenje izveštaja o realizaciji planskih dokumenata i kontrolnih indikatora poslovanja;
 • Dostavljanje menadžmentu Društva svih relevantnih informacija u cilju podizanja produktivnosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja;

 Direktor kontrolinga, plana i analize biće odgovoran da vodi tim veličine do 10 članova kroz izazov nadogradnje postojeće funkcije plana i analize u delu kontrolinga. Potreban nam je ambiciozan kandidat, željan izazova i dokazivanja u jednoj velikoj transportnoj kompaniji sa preko 2.200 zaposlenih.

 

Posebni uslovi:

Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke ili biznisa i menadžmenta, u okviru polja društveno-humanističke nauke, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;

Prethodno radno iskustvo od najmanje 3 godine na poslovima kontrolinga; prednost imaju kandidati sa iskustvom u velikim sistemima i međunarodnim kompanijama; iskustvo na poziciji rukovodioca kontrolinga je prednost ali nije presudno, dovoljno je da nam na razgovoru za posao pokažete liderski potencijal.

Poznavanje i korišćenje SAP-a;

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je da nam dostavite:

 • prijavu za javni konkurs sa pristankom za prikupljanje podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/18), (prijava se može preuzeti sa web stranice srbijavoz.rs )
 • motivaciono pismo

 

Prijavu za oglas podnesite na adresu: karijera@srbvoz.rs

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici www.srbijavoz.rs .

Sve dodatne informacije u vezi sa ovom pozicijom možete dobiti od naših koleginica Jovane Arambašić, načelnik Odeljenja za ljudske resurse i radne odnose, telefon: 011/361-5785 i Danijela Antić, koodinator za ljudske resurse i radne odnose, telefon: 011/361-83-53.

 Postanite i Vi deo tima koji modernizuje i unapređuje našu železnicu!

Mesto rada: Beograd

Opis posla:

 • Knjiženje ulaznih faktura (robe, usluga) i izlaznih faktura u domaćem i međunarodnom prometu
 • Knjiženje dinarskih i deviznih bankarskih izvoda, blagajni, zarada i naknada zarada, ugovora o delu, putnih naloga itd.
 • Vođenje evidencije o osnovnim sredstvima i obračun amortizacije
 • Usaglašavanje stanja obaveza i potraživanja sa kupcima i dobavljačima u zemlji i inostranstvu
 • Knjiženje kredita, lizinga i ostalih obaveza
 • Obračun, kontrola i podnošenje prijave za PDV i ostale poreze
 • Učestvovanje u izradi kvartalnih izveštaja
 • Učestvovanje u izradi završnog računa u skladu sa MRS/MSFI
 • Učešće u radu sa revizijom i poreskim organima
 • Sprovođenje adekvatne i ažurne promene u knjigovodstvenoj evidenciji i softveru u skladu sa promenama Zakona, u saradnji sa implementatorima softvera
 • Drugi poslovi iz oblasti računovodstva

 

Posebni uslovi:

 • Obrazovanje: minimum stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke ili menadžment i biznis, u okviru polja društveno-humanističke nauke, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje tri godine, u obimu od najmanje 180 ESPB bodova
 • Radno iskustvo minimum 5 godina na istoj ili sličnoj poziciji
 • Dobro znanje rada u MS Office paketu, sa akcentom na MS Excel
 • Ovlašćeni računovođa
 • Prilagodljivost i snalažljivost u različitim situacijama
 • Samostalnost u radu
 • Tačnost, preciznost i stabilnost u radu
 • Timski duh i pozitivan stav
 • Poželjno poznavanje rada u SAP-u

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je da nam dostavite:

 • prijavu za javni konkurs sa pristankom za prikupljanje podataka o ličnosti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/18), (prijava se može preuzeti sa web stranice srbijavoz.rs )
 • motivaciono pismo

Prijavu za oglas podnesite na adresu: karijera@srbvoz.rs

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici www.srbijavoz.rs .

Sve dodatne informacije u vezi sa ovom pozicijom možete dobiti od naših koleginica Jovane Arambašić, načelnik Odeljenja za ljudske resurse i radne odnose, telefon: 011/361-5785 i Danijela Antić, koodinator za ljudske resurse i radne odnose, telefon: 011/361-83-53.

 Postanite i Vi deo tima koji modernizuje i unapređuje našu železnicu!