Međunarodni opšti uslovi

Pretprodaja i rok važenja voznih karata

Međunarodne vozne karte mogu se kupiti na blagajnama železničkih stanica i putničkih agencija u pretprodaji najranije dva meseca pre prvog dana roka važenja. Rokovi važenja međunarodnih karata koje se izdaju na blagajnama “Srbija Voz” a.d. zavise od vrste ponude i iznose:

– u malograničnom saobraćaju između Srbije i Mađarske vozne karte u jednom pravcu važe 1 dan, a povratne 3 dana;
– u pograničnom saobraćaju između Srbije i Hrvatske (Bogojevo – Erdut) vozna karta važi jedan dan kako za putovanje u jednom pravcu, tako i za povratno putovanje;
– vozne karte po ponudi InterRail imaju različite rokove važenja, što zavisi od vrste ponude koju putnik odabere;
– vozne karte po ponudi CITY STAR u saobraćaju sa  Hrvatskom, Češkom, Slovačkom i Slovenijom imaju rok važenja 1 mesec;
– vozne karte u saobraćaju sa Crnom Gorom imaju rok važenja 1 dan;
– SparShine HRVATSKA – ponuda za pojedinačna putovanja u jednom pravcu od Beograda do Zagreba i obratno po posebnim cenama (vozna karta i rezervacija sedišta ili ležaja). Vozne karte po ovoj ponudi važe isključivo za datum i voz za koji su ispostavljene;
– relacijske vozne karte BAČKA SPECIAL, MAKEDONIJA SPECIAL i MUENCHEN SPEZIAL važe 1 mesec;
– obične vozne karte bilo da su izdate za jedan pravac ili kao povratne, imaju rok važenja 1 mesec;
– vozne karte izdate po globalnoj – tržišnoj ceni (za relaciju Beograd – Zagreb) važe za datum i voz za koji su izdate.

Rok važenja vozne karte, izuzev onih kupljenih po globalnoj ceni, počinje da teče od 00:01 časova datuma koji odredi putnik, a blagajna izdavanja ga kao takvog upiše na voznu kartu. Putnik može započeti putovanje bilo kog dana roka važenja vozne karte, ali ga mora završiti poslednjeg dana roka važenja vozne karte najkasnije do 24:00 časova.

Rok važenja vozne karte može se produžiti u slučaju da putnik ne može završiti započeto putovanje krivicom “Srbija Voz” a.d. ili iz opravdanih razloga. U tom slučaju rok važenja se produžava onoliko dana koliko je potrebno da se započeto putovanje završi.

Prekid putovanja

Prekid putovanja je dozvoljen u okviru roka važenja vozne karte, osim kod karata iz malograničnog saobraćaja. Prekidom putovanja ne produžava se rok važenja vozne karte. Putovanje se može nastaviti samo od stanice prekida ili od neke druge stanice koja se nalazi na još neiskorišćenom delu relacije vozne karte.

Vraćanje vozne cene

Vraćanje vozne cene za potpuno ili delimično neiskorišćene međunarodne vozne karte vrši Centar kontrole prihoda Beograd, ul. Savska br. 19, sprat II, soba 4b (ponedeljak – petak, 08:00 – 16:00 časova). Uz pisani zahtev treba priložiti original voznu kartu overenu od strane konduktera ili nadležnog radnika železničke stanice i sve druge isprave kojima se dokazuje osnovanost i visina potraživanja.

Izuzetno, voznu cenu može vratiti bilo koja blagajna koja je uključena u sistem elektronskog izdavanja karata, ako je vozna karta koja se vraća izdata elektronskim putem. Uslov je da putnik vrati potpuno neiskorišćenu voznu kartu u toku istog meseca u kojem je karta kupljena.

Od iznosa koji se vraća putniku, na ime troškova “Srbija Voz” a.d. odbija se 10%. Ako se vozna karta vrati zbog krivice “Srbija Voz” a.d. ili se vrati istog dana na istoj blagajni gde je kupljena, iznos od 10% se ne odbija.

Rezervisanje mesta

U postupku rezervisanja mesta može se zahtevati rezervacija sedišta, postelja i ležaja. Rezervisanje mesta može se zahtevati u trenutku kupovine vozne karte ili se može obaviti naknadno, u slučaju kada je vozna karta kupljena unapred, ali uz pokazivanje vozne karte.

Rezervacija u pretprodaji se može kupiti najranije dva meseca pre putovanja, i to samo za vozove za koje je predviđeno rezervisanje mesta.

Zahtevi za rezervisanje mesta za pojedinačne putnike i grupe upućuju se centralnom birou za rezervisanje u Beogradu.

Mesta se mogu rezervisati za putovanja od polazne ili usputne stanice. Rezervisanje mesta za putovanje u povratku je moguće izvršiti preko blagajne (stanice ili putničke agencije) koja izdaje povratnu kartu.

“Srbija Voz” a.d. uključeno je u evropski rezervacioni sistem EPA, što omogućava da se mogu rezervisati mesta (sedište, ležaj, postelja) u svim vozovima uključenim u ovaj sistem koji saobraćaju na evropskoj železničkoj mreži.

U polaznoj stanici voza slobodna sedišta u kolima putnici bez rezervacije mogu zauzeti samo uz prethodno odobrenje konduktera.

Grupe se mogu primiti na prevoz samo u slučaju kada se izvrši rezervisanje mesta za nameravano putovanje.

Ako se mesto koje je rezervisano ne zauzme najkasnije 15 minuta posle polaska voza iz stanice (od koje glasi rezervacija), tada putnik gubi pravo na rezervisano mesto.

Iznos naknade za rezervaciju sedišta ne vraća se, osim u slučaju krivice “Srbija Voz” a.d..

Iznos plaćene cene za neiskorišćenu rezervaciju postelje ili ležaja vraća se na putničkoj blagajni pod sledećim uslovima:

– U punom iznosu, ako se postelja/ležaj nisu mogli koristiti zbog krivice železnice,
– Uz odbitak od 10%, ako je rezervacija za postelju/ležaj, otkazana najkasnije na 24 sata pre polaska voza,
– Uz odbitak od 50%, ako je rezervacija za postelju/ležaj, otkazana u kraćem periodu ali najkasnije do polaska voza.

Posle polaska voza ne vrši se povraćaj novca za neiskorišćenu rezervaciju.

Prevoz prtljaga

Prtljag se može prevoziti samo sa putnikom u istom odeljku i u količini koja se može smestiti iznad i ispod sedišta putnika.

Putnik može da ima najviše 3 komada lako prenosivog prtljaga koji odgovara prostoru koji je u vozu predviđen za odlaganje prtljaga. Maksimalne dimenzije svakog komada prtljaga moraju biti manje od 85 cm. Posebnim prevoznim i tarifskim uslovima se utvrđuje da li se može poneti sa sobom više komada prtljaga, prtljaga većih dimenzija ili kabastih predmeta (kao što su skije, daska za jedrenje, bicikli). U tom slučaju, ovi kabasti predmeti moraju biti upakovani na odgovarajući način, demontirani ili sklopljeni. U tom pogledu, putnik se mora unapred raspitati kod prevoznika o posebnim uslovima prijema ovog prtljaga.

Predmeti koji smetaju drugim putnicima ne primaju se na prevoz.

Prevoz pasa i malih domaćih životinja

U međunarodnom saobraćaju na relacijama “Srbija Voz” a.d. psi se mogu prevoziti u spavaćim kolima i kolima sa ležajevima i u tom slučaju putnik mora imati kabinu na isključivu upotrebu. Prevoz pasa je dozvoljen, s tim što se psi moraju držati u krilu ili na podu, sa uzicom i brnjicom tako da ne ugrožavaju okolinu. Osim toga, dozvoljen je prevoz malih domaćih životinja ako su smeštene u kavezima, korpama ili drugoj podesnoj ambalaži koja isključuje mogućnost povrede ili prljanja kola i ručnog prtljaga. Ova ambalaža mora se držati u krilu ili smestiti kao ručni prtljag. Ove životinje prevoze se besplatno.

Psi i druge male domaće životinje mogu se prevoziti samo ako svojim mirisom ili bukom ne smetaju drugim putnicima i ukoliko se nijedan saputnik u odeljku ili kolima tome ne protivi.

Za prevoz pasa izdaje se prevozna isprava. Naplaćuje se 50% redovne vozne cene 2. razreda u jednom pravcu ili za putovanje u odlasku i povratku. Na ovu cenu se ne naplaćuje nikakav poseban dodatak.