Opšti uslovi

Pretprodaja i rok važenja voznih karata

Vozne karte se mogu izdavati unapred (pretprodaja) ali najranije na dva meseca računajući od prvog dana roka važnosti.

Vozne karte za putovanje u jednom smeru važe 1 dan.

Povratne vozne karte (za putovanja u odlasku i povratku), za odstojanje do 100 km, važe 1 dan. Za odstojanja od 101 km i više važe 15 dana, s tim da za putovanje u jednom smeru (odlasku ili povratku) karta važi 1dan. Rok važenja počinje da teče u odlasku od dana naznačenog na karti, kao prvi dan roka važenja, a u povratku od dana otpočinjanja putovanja u povratku.

Za karte koje Srbija Voz uvodi po promotivnoj ponudi važe posebni uslovi u pogledu pretprodaje i roka važenja karata.

Prekid putovanja

Sa voznom kartom za putovanje u jednom pravcu prekid putovanja dozvoljen je jedan put, a sa povratnom voznom kartom dozvoljeno je jedan put u odlasku i jedan put u povratku, ali u  oba slučaja uz obaveznu overu u stanici u kojoj se prekida putovanje, odmah po izlasku iz voza.

Ukoliko kod prekida putovanja vozna karta nije overena, ona ne važi za nastavak putovanja od stanice u kojoj je putovanje prekinuto.

Prekidom putovanja ne produžava se rok važenja vozne karte.

Kod voznih karata izdatih po globalnim cenama, prekid putovanja nije dozvoljen.

Za karte koje Srbija Voz uvodi po promotivnoj ponudi nije dozvoljen prekid putovanja.

Vraćanje vozne cene za neiskorišćene karte

Zahtev za vraćanje vozne cene za neiskorišćene karte podnosi se putničkim blagajnama železničkih stanica u sledećim slučajevima:

  1. za potpuno neiskorišćene vozne karte najkasnije prvog dana roka važenja vozne karte, zahtev se podnosi blagajni polazne, odnosno otpravne stanice;
  2. kod povratne vozne karte za neiskorišćeno putovanje u povratku najkasnije poslednjeg dana roka važenja vozne karte, zahtev se podnosi blagajni polazne stanice putovanja u povratku;
  3. za delimično neiskorišćene vozne karte kada putnik odustaje od daljeg putovanja, zahtev se podnosi putničkoj blagajni u stanici u kojoj je putovanje prekinuto odmah po izlasku iz voza;
  4. za korišćenje 2. razreda s voznom kartom 1. razreda, zbog toga što nije bilo slobodnih sedišta u 1. razredu, zahtev se podnosi putničkoj blagajni u uputnoj stanici odmah po izlasku iz voza;
  5. za korišćenje voza nižeg tarifskog ranga sa voznom kartom za voz višeg tarifskog ranga, zahtev se podnosi putničkoj blagajni u uputnoj stanici odmah po izlasku iz voza.

Pre podnošenja zahteva za vraćanje vozne cene potrebno je:

– za slučajeve pod 2. i 3. podneti voznu kartu na overu nadležnom radniku polazne stanice u povratku, odnosno stanice u kojoj se odustaje od
putovanja;

– za slučajeve pod 4. pored vozne karte prilaže se i odgovarajuća potvrda koju je izdao kondukter u vozu.

Od iznosa koji se vraća putniku, na ime troškova železnice odbija se 10%. Ako se vozna karta vrati zbog krivice železnice ili se vrati istog dana na istoj blagajni gde je kupljena, iznos od 10% se ne odbija.

Ako putnička blagajna u stanici ne radi u vreme dolaska voza, zahtev se podnosi najkasnije narednog radnog dana stanice.

U ostalim slučajevima, za vraćanje vozne cene potrebno je podneti pisani zahtev nadležnom odeljenju Kontrole prihoda “Srbija Voz” a.d.

Vraćanje vozne cene vrši se na osnovu originalne vozne karte koja sadrži overu da nije korišćena. Putnik može priložiti i druge dokaze da kartu niju koristio.

Za neiskorišćene vozne karte kupljene putem kartomat uređaja ili putem interneta (web sajta Srbija Voza ili putem aplikacije na mobilnim telefonima) vraćanje vozne cene se vrši putem Centra za kontrolu prihoda putem elektronske pošte kontrola.prihoda@srbvoz.rs.

Vraćanje iznosa vozne cene za karte kupljene po promotivnoj ponudi nije dozvoljeno, osim u slučaju krivice železnice.  U slučaju krivice železnice, zahtevi za povraćaj se dostavljaju putem elektronske pošte putnik.info@srbvoz.rs.

Rezervisanje mesta

U postupku rezervisanja mesta može se zahtevati rezervacija sedišta, postelja i ležaja. Rezervisanje mesta može se zahtevati istog dana kada se kupuje vozna karta ili se može obaviti naknadno, u slučaju kada je vozna karta kupljena unapred, ali uz pokazivanje vozne karte.

Putnik treba da zauzme rezervisano mesto najkasnije 15 minuta posle polaska voza iz stanice od koje je izvršena rezervacija, jer se u protivnom rezervacija mesta smatra nevažećom.

Iznos naknade za rezervaciju sedišta vraća se samo u slučaju da se rezervacija nije iskoristila krivicom železnice.

U stanicama koje su snabdevene elektronskim sistemom za izdavanje voznih isprava, putnik koji odustane od putovanja može vratiti rezervaciju sedišta. Ukoliko se zahtev podnese na jedan dan pre putovanja vraća se plaćena cena uz odbitak od 10%, a kod zahteva na dan putovanja (najkasnije na tri sata pre polaska voza) vraća se plaćena cena uz odbitak od 50%.

Prevoz ručnog prtljaga

Putnik ima pravo da kao ručni prtljag besplatno preveze u putničkim kolima predmete koje može lako smestiti, iznad i ispod sedišta koje je zauzeo. Predmeti koji zauzimaju više od navedenog prostora smatraju se prekomernim ručnim prtljagom i putnik za njihov prevoz plaća predviđeni iznos.

Prevoz pripitomljenih životinja

Ukoliko nije u suprotnosti sa posebnim propisima, u putnička kola je dozvoljeno uneti:

male pripitomljene životinje (zatvorene u kavezima, korpama ili drugoj podesnoj ambalaži), ako se mogu smestiti kao ručni prtljag, male pse koji ne smetaju putnicima.

Veći psi koje sa sobom vodi vojska, policija i slepa lica mogu se prevoziti u putničkim kolima 2. razreda.

Pas se može uvesti (uneti) u odeljak samo uz pristanak svih putnika u odeljku. Bez obzira na veličinu, psi moraju imati korpu (brnjicu) na njušci, a veći psi se moraju držati na kratkoj uzici.

Za pse koji se prevoze u putničkim kolima plaća se na ime prevoznine 50% redovne vozne cene drugog razreda putničkog voza, a u kolima za spavanje ili sa ležajevima, putnik mora imati kabinu za isključivu upotrebu.