Повећан број полазака возова за превоз путника у унутрашњем саобраћају од четвртка 14.05.2020. године

“Србија Воз” а.д. обавештава кориснике својих услуга да ће од четвртка, 14.05.2020. године,  повећати број редовних полазака возова за превоз путника у унутрашњем саобраћају. Број уведених возова ће, са предходним поласцима, чинити око 70% полазака у односу на важећи Ред вожње. „Србија Воз“ а.д. предузима све активности да, у најкараћем временском року, успостави редован  унутрашњи саобраћај возова по планираном Реду вожње.

Возови  ће саобраћати према следећем:

Возови на релацији Београд Центар – Ваљево – Београд Центар, полазиће из Београд Центра у 11:15 и 22:15 часова, а из Ваљева у 05:50 и 15:15 часова.

Воз на релацији Београд Центар – Ужице, полазиће из Београд Центра у 07:38 часова, а из Ужица у 18:00 часова.

Возови на релацији Београд Центар – Пријепоље Теретна, полазиће из Београд Центра у 12:30 и 15:30 часова, а из Пријепоља Теретна у 03:30 и 06:30 часова.

Возови на релацији Београд Центар – Шид , полазиће из Шида у 09:55 и 12:00 часова, а из Батајнице за Шид у 07:13, 08:17 и 14:04 часова, као  и Шида за Београд Центар у 08:29 часова.

Воз  на релацији Београд Центра – Сремска Митровица, полазиће у 12:02 часова, а из  Сремске Митровице за Батајницу у 15:37 часова.

Возови на релацији Нови Сад – Суботица полазе из Новог Сада у 07:10, 09:55, 15:45 и 17:10 часова, као и из Суботице у 07:20 , 10:05, 13:40 и 19:00 часова.

Возови на релацији Нови Сад – Сомбор – Суботица саобраћаће  из Новог Сада за Сомбор у 07:15, 14:35; 15:35 и 22:15 часова и до Суботице у 10:10 и 19:25 часова. Возови из Суботице  за Сомбор  полазе  у 07:30, 11:25, 14:40 и 19:25 часова,а за Нови Сад у 05:38 часова. Возови из Сомбора за Суботицу полазиће у 05:40, 09:55 и 17:15 часова и из Сомбора за Нови Сад у 04:22, 07:16, 10:20, 16:03 и 19:25 часова.

Возови на релацији Нови Сад – Врбас – Сомбор, саобраћаће из Новог Сада у 04:30, 08:07, 14:00 и 19:16 часова, а из Сомбора у 03:53, 07:28, 11:00 и 16:38 и 18:32  часова.

Возови на релацији Београд Центар – Ниш,  саобраћају из Београд Центра у 04:05, 05:58,07:34, 13:16 и 17:32 часова, а из Ниша у 06:39, 07:30, 12:30, 15:53 и 17:20 часова.

Воз на релацији Лапово – Београд Центар, полазиће из Лапова у 03:50 часова, а из Београд Центра у 19:50 часова

Воз на релацији Ниш – Лапово, полазиће из Ниша у 19:55 часова, а из Лапова у 03:35 часова

Возови на релацији Ниш – Лесковац, полазиће из Ниша у 03:50, 06:40, 09:50, 11:55, 16:10 и 20:00 часова, а из Лесковца у 05:10, 08:15, 11:15, 13:30, 17:35 и 21:35 часова.

Воз  на релацији Ниш – Прешево полазиће у 07:05 часова из Ниша, а из Прешева у 11:35 часова.

Возови на релацији Ниш – Мердаре , полазиће из Ниша  у 07:15 и 12:20 часова, а из Мердара у 11:35 и 16:45 часова.

Воз на релацији Ниш – Прокупље, полазиће из Ниша у 15:52 часова, а из Прокупља у 17:32 часова.

Возови на релацији Ниш – Димитровград , полазиће из Ниша  у 07:00 и 11:10  часова, као и из Димитровграда у 11:25 и 15:30 часова .

Воз на релацији Пожаревац – Смедерево, полазиће из Пожаревца  у  11:11  часова, као и из Смедерева у 12:21 часова.

Воз на релацији Пожаревац – Мајданпек полазиће из Пожаревца у 06:30 часова, а из Мајданпека у 08:38 часова.

Возови на релацији Зајечар – Мајданпек, полазиће из Зајечара у 06:12 и 15:05  часова, као и из Мајданпека у 08:55 и 17:42 часова.

Возови на релацији Зајечар – Прахово , полазиће из Зајечара за Прахово  у 06:50 и 15:30 часова и до Неготина у 11:20 часова, као и из Прахова за Зајечар у 09:07 и 17:41, и из Неготина у 13:15 часова.

Возови на релацији Београд Центар – Вршац  полазиће из Београд Центра у 07:14, 11:50, 15:29, 16:40 и 20:50 часова, као и из Вршца у 04:55, 07:51, 09:40, 14:40 и 18:40 часова.

Возови на релацији  Кикинда – Сента полазиће из Кикинде у 06:00 и 10:25 часова, као и из Сенте у 08:03 и 15:33 часова.

Возови на релацији Рума – Шабац, полазиће из Руме у 06:32 и 12:05  часова, као и из Шапца у 07:25 и 13:55  часова.

Воз на релацији Рума – Зворник, полазиће из Руме у 15:37 часова, а из Зворника у 18:30 часова.

Возови на релацији Краљево – Рудница полазиће из Краљева у 06:50 и 14:50 часова и из Руднице у 12:32 и 20:25 часова.

Воз из на релацији Краљево – Ужице полазиће у 06:31 часова, а из Ужица у 09:17 часова.

Возови на релацији Краљево – Јагодина, полазиће из Краљева у 04:55 и 14:55 часова, а из Јагодине у 08:50 и 18:49 часова.

Возови на релацији Краљево – Пожега полазиће из Краљева у 10:00,12:35, 15:10 и 17:25 часова, као и из Пожеге у 12:35, 15:07, 17:25 и 20:45 часова.

Воз на релацији Краљево – Чачак полазиће из Краљева у 07:15 часова, као и из Чачка  у 08:10 часова.

Воз из Лапова за Краљево полазиће у 11:22 часова, а из Краљева у 06:55 часова.

Возови из Лапова за Крагујевац полазиће у 03:05 и 09:43 часова, а из Крагујевца у 10:31 и 21:00 часова.

Воз на релацији Крагујевац – Младеновац полазиће из Крагујевца у 03:54 часова, а из Младеновца у 17:30 часова.

Воз на релацији Младеновац – Лапово полазиће из Младеновца  у 06:04 часова, а из Лапова у 16:04 часова.

Апелујемо на све путнике да се понашају одговорно и у складу са препорукама.

Уколико дође до накнадних промена у организацији саобраћаја возова, путници ће бити благовремено обавештени.