Prevoz ljubimaca

Putujte zajedno u svim vozovima Srbije

Prevoz pripitomljenih životinja

Ukoliko nije u suprotnosti sa posebnim propisima, u putnička kola je dozvoljeno uneti:

* male pripitomljene životinje (zatvorene u kavezima, korpama ili drugoj podesnoj ambalaži) , ako se mogu smestiti kao ručni prtljag, male pse koji ne smetaju putnicima.

* veći psi koje sa sobom vodi vojska, policija i slepa lica mogu se prevoziti u putničkim kolima 2. razreda.

Uslovi

Pas se može uvesti (uneti) u odeljak samo uz pristanak svih putnika u odeljku. Bez obzira na veličinu, psi moraju imati korpu (brnjicu) na njušci, a veći psi se moraju držati na kratkoj uzici.

Za pse koji se prevoze u putničkim kolima plaća se na ime prevoznine 50% redovne vozne cene drugog razreda putničkog voza, a u kolima za spavanje ili sa ležajevima, putnik mora imati kabinu za isključivu upotrebu.