Prevoz osoba sa invaliditetom

Putujte bezbedno u svim vozovima Srbije

Prevoz slepih lica

Stanice opremljene panelima za orijentaciju slepih lica su: Novi Sad, Subotica i Čačak.

Stanica Čačak pored panela, kao i stanica Beograd centar, opremljene su podlogom za orijentaciju slepih lica.

Prevoz pratioca slepih lica

Slepo lice i njegov pratilac (lice ili pas) moraju da putuju zajedno (u kolima istog kolskog razreda). Slepo lice mora sa sobom da nosi legitimaciju (ili odgovarajuću potvrdu) čiji broj je upisan na voznoj karti pratioca (lica ili psa) i da prilikom kontrole bude u mogućnosti da dokaže svoj identitet. Imalac vozne karte na kojoj je upisana napomena “Pratilac slepog lica”, koji putuje sam, smatra se kao putnik bez važeće vozne karte.

Cena prevoza lica

Slepo lice i lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti (plegija, cerebralna i dečija paraliza i multipleks skleroza) uživaju povlasticu od 75% od redovne vozne cene, na osnovu knjižice za povlašćenu vožnju invalidnog lica koju izdaje nadležna organizacija invalida Srbije.

Pratilac slepog ili invalidnog lica prevozi se besplatno na osnovu objave, koja je sastavni deo knjižice za povlašćenu vožnju slepog, odnosno invalidnog lica.

Prevoz osoba u invalidskim kolicima

Službena mesta u kojima se vrši prijem i otprema putnika sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima su: Beograd centar, Novi Sad i Subotica.

Prevoz osoba u invalidskim kolicima organizovan je na području “Srbijavoz” a.d. i u vozovima, ukoliko ima slobodnih mesta i ukoliko vozovi saobraćaju u sastavu dizelmotornih vozova i elektromotornih vozova. Prevoz osoba u invalidskim kolicima moguće je realizovati i drugim vrstama vozova ukoliko prilikom prijema i otpreme osobe sa invaliditetom, odnosno ulaska i izlaska u voz nije ugrožena bezbednost lica koje se prevozi.

Posebna mesta

Broj mesta za prevoz osoba sa invalidskim kolicima u voznim sredstvima je ograničen.

Putnik, osoba u invalidskim kolicima, zauzima određeno unapred rezervisano mesto u kolima koja su tehnički opremljena za njihov prevoz.

Osobama u invalidskim kolicima obezbeđuje se u okviru prevozne usluge sledeće:

* parking mesto za drumsko vozilo koje se koristi za osobe sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima;

*prilaz bez stepeništa – posebne mobilne dizalice kojima se podižu osobe u invalidskim kolicima radi ulaska u putnički vagon, odnosno spuštanja iz putničkog vagona.

Svi uslovi vezani za prevoz osoba sa invaliditetom u domaćem saobraćaju, važe i za međunarodni saobraćaj.