Промотивна ,,Пролећна акција“

„Србија Воз“ а.д. обавештава кориснике својих услуга да, поред лепезе важећих комерцијалних повластица за све категорије путника, покреће „Пролећну акцију“.

У току трајања акције, путници старији од 60 година моћи ће да купе легитимацију СРБ Плус  по промотивној цени од 100 рсду периоду од 19. до 25. априла док ће  млади до 26 година   моћи да купе легитимацију по истој промотивној цени али  у периоду од 31. маја до 6. јуна 2021. године. Редовна цена за СРБ Плус легитимације за младе до 26 година и за старије од 60 година је 400 рсд док је за остале путнике 800 рсд.

Легитимација „СРБ Плус“ важи годину дана од дана издавања, за неограничен број путовања у унутрашњем саобраћају и на основу ње путници остварују попуст од 30% на купљену возну карту.

У циљу приближавања већег броја путника савременим возовима, као најпоузданијем и најповољнијем виду превоза, „Србија Воз“ а.д. покреће и  промотивну цену возне карте  2. разреда у појединим возовима на релацији Београд Центар-Ниш-Београд Центар, у периоду од 23. до 30. априла и од 24. до 30. маја 2021. године.