Promotivni period i cene voznih karata na relaciji od Beograda do Novog Sada

„Srbija Voz“ a.d. obaveštava korisnike svojih usluga da će, u promotivnom periodu od 19.  marta do 30. aprila 2022. godine, u brzim, elektromotornim dabldeker Inter City vozovima„Soko“, kao i u Regio vozovima, cena vozne karte, u jednom smeru, za 1. i 2. razred, na relaciji od Beogradado Novog Sada,iznositi 300 rsd. Deca do 6 godina za koje se ne zahteva posebno mesto za sedenje, prevoziće se besplatno.

Regio Expres vozovi na relaciji Beograd – Novi Sad trenutno neće saobraćati.

U Inter City vozu se ne vrši izdavanje voznih karata, već samo kontrola validnosti putem mobilnih terminala i prodaja karata za bicikle i prekomerni ručni prtljag. Putnicima nije dozvoljen ulazak u voz bez vozne karte.

Regio vozovima vozopratno osoblje će ispostavljati vozne karte po cenama sa blagajne.

Putnici koji poseduju odštampanu avionsku kartu „Air Serbia“ na relaciji Beograd-Njujork, prevoziće se, besplatno u Inter City vozu „Soko“ u odlasku ili povratku, na relaciji Beograd Centar-Novi Sad-Beograd Centar. Ovim putnicima na raspolaganju su slobodna mesta u zonama za sedenje koja ne podležu rezervisanju.

U promotivnom periodu vraćanje voznih karata koje su  kupljene po promotivnoj ceni nije moguće za sve vozove na ovoj relaciji  i neće se primenjivati ostale povlastice.

Inter City vozovi iz stanice Beograd Centar za Novi Sad polaziće  u 5.55, 7.34, 10.05, 14.05, 16.30, 18.03 i 20.05 časova, dok će  Regio vozovi polaziti u 6.00, 7.00, 9.03, 11.00, 13.00, 15.15, 17.03, 19.10 i 22.20 časova.

Inter City vozovi  iz Novog Sada polaziće  u 7.04, 8.30, 12.01,16.04, 17.45, 20.01 i 22.02  časova, dok će Regio vozovi polaziti u 5.28, 7.46, 9.02, 11.01, 13.00, 15.17, 17.03, 19.16 i 21.01 časova.

Zbog nastavka radova u stanici Novi Beograd, vozovi u ovoj stanici se trenutno neće zaustavljati.

Od 19. marta 2022. godine, od 11 časova „Srbija Voz“ a.d. uvodi novi i proširuje postojeći sistem internet kupovine redovnih voznih karata.

Putnici će redovne vozne karte, za sve unutrašnje relacije, moći da kupe putem web aplikacije „Srbija Voz“ a.d. i putem mobilnih telefona, besplatnim preuzimanjem aplikacije putem Google Play i App Store. Elektronskom kupovinom voznih karata, putnici ostvaruju popust od 5% na ukupnu cenu kartu.