Путујућа реклама

Уколико желите да закупите рекламни простор на возним средствима “Србија Воза”а.д. све информације можете добити путем имејла: dragana.stankovic@srbrail.rs, marketing@srbrail.rs, или на телефон: + 381 11 3616 811