Rezervisanje

Rezervisanje mesta u vozovima iz međunarodnog saobraćaja možete obaviti putem sledećih brojeva telefona: +381 11 360 28 99. Rezervacija važi 24 časa od trenutka rezervisanja. Radno vreme Centra za rezervisanje je od 09:00 – 17:00 časova.

Za vozove iz unutrašnjeg saobraćaja nije moguće predrezervisanje mesta.

Rezervisanje sedišta

Putnik može da prilikom kupovine vozne karte kupi i rezervaciju sedišta za određeni voz, na dan putovanja ili unapred, ali najranije na dva meseca pre datuma nameravanog putovanja. Vozovi i kola koji se rezervišu navedeni su u redu vožnje. Potvrda o rezervisanju sedišta izdaje se isključivo uz odgovarajuću voznu kartu.

Rezervisano sedište putnik treba da zauzme najkasnije 15 minuta posle polaska voza iz stanice od koje je mesto rezervisano. Ukoliko se mesto ne zauzme u ovom roku smatra se slobodnim za druge putnike.

Rezervisanje mesta u kolima sa ležajevima

Za korišćenje ležaja u vozovima u kojima saobraćaju kola sa ležajima, potrebno je uz posedovanje važeće vozne karte 2. razreda platiti i dodatak za korišćenje ležaja za naznačenu relaciju i vrstu voza. Putnicima su na raspolaganju mesta u kolima sa ležajima u odeljcima sa 4 ili 6 ležajeva po odeljku.

Ukoliko ima slobodnih ležaja, putnik kartu za ležaj može kupiti i kod pratioca kola sa ležajima. Ležaj se mora zauzeti od strane putnika najkasnije 15 minuta nakon polaska voza iz stanice od koje je ležaj rezervisan.

Jedan ležaj mogu koristiti najviše dve osobe i to jedno odraslo lice i dete starosti do 10 godina. Deca starosti od 6 do 14 godina koja samostalno koriste ležaj plaćaju punu cenu ležaja i polovinu cene vozne karte. Deca starosti do 6 godina, ukoliko samostalno koriste ležaj, plaćaju punu cenu ležaja i polovinu cene vozne karte.

Rezervisanje mesta u kolima za spavanje

Za korišćenje postelja u kolima za spavanje na određenoj relaciji putnik mora posedovati voznu kartu i to:

  • razred za postelju u kabini kategorije singl (1 postelja),
  • razred za postelju u kabini kategorije dubl (2 postelje) i
  • razred za postelju u kabini kategorije turist (3 postelje).

Jednu postelju mogu koristiti najviše dve osobe i to jedno odraslo lice i dete starosti do 10 godina. Deca starosti od 6 do 14 godina koja samostalno koriste postelju plaćaju punu cenu postelje i polovinu cene vozne karte. Deca starosti do 6 godina, ukoliko samostalno koriste postelju, plaćaju punu cenu postelje i polovinu cene vozne karte.

Mesto u kolima za spavanje mora se zauzeti od strane putnika sa odgovarajućim voznim i posteljnim kartama, najkasnije 15 minuta nakon polaska voza iz stanice od koje su mesta rezervisana.

Pre kupovine voznih karata putnici imaju mogućnost predrezervisanja mesta (sedište, ležaj ili postelja) pozivom  na broj 011/360-28-99.

Predrezervisanje mesta na ovaj način može se obaviti najranije 2 meseca pre datuma putovanja. Predrezervisano mesto se mora preuzeti u roku od 24 časa od trenutka rezervisanja telefonom. Ukoliko je predrezervisanje mesta izvršeno u trenutku kada je do polaska voza ostalo manje od 24 časa rezervacija se mora preuzeti na prodajnim mestima „Srbija Voz“ a.d. najkasnije do 2 sata pre polaska voza (do 3 sata za predezervisana mesta za praćene automobile).

Predrezervisanje može da se izvrši za mesta u vozovima koji saobraćaju u unutrašnjem saobraćaju, kao i međunarodnom saobraćaju ka Crnoj Gori. Mesta po posebnim ponudama ( „Ljubljana specijal“, „Zagreb specijal“i dr.) kao i mesta u drugim međunarodnim vozovima nije moguće predrezervisati na ovaj način.

Jednim pozivom moguće je predrezervisati najviše:

  • 6 mesta za sedenje – 1 odeljak
  • 6 ležaja u kolima sa 6 ležaja (Bc) – 1 odeljak
  • 4 ležaja u kolima sa 4 ležaja (Ac) – 1 odeljak
  • 6 postelja kategorije turist (2 odeljka) ili 4 postelje kategorije dubl (2 odeljka) ili 2 postelje kategorije singl (2 odeljka)

Predrezervisana mesta mogu se preuzeti na prodajnim mestima gde postoji elektronska prodaja voznih karata.