„SRB Plus“ легитимације за младе по промотивној цени

„Србија Воз“ а.д. је наставила „Пролећну акцију“ у склопу које, поред важећих комерцијалних повластица, својим корисницима услуге пружа додатне бенефите при куповини возних карата и легитимација.

Путници до 26 година моћи ће, у периоду од 31. маја до 6. јуна 2021. године,  да на путничким благајнама купе легитимацију „SRB Plus“ попромотивној цени од 100 рсд. Редовна цена легитимације је 400 рсд.

Легитимација „SRB Plus“ важи годину дана од дана издавања, за неограничен број путовања у унутрашњем саобраћају и на основу ње путници остварују попуст од 30% на купљену возну карту. При куповини  легитимације потребно је приложити фотографију и лични број, ради потврде идентитета.

Уз сачувану, важећу, возну карту, путници могу да остварују бројне попусте у туристичко-угоститељским објектима и музејима градова учесника акције „Србија Воз“ а.д. „Купи карту, оствари попуст“.