EBRD press o „Srbija Voz“ a.d.

Putovanje srpskim železnicama postaće sigurnije i udobnije zahvaljujući kupovini novih 18 vozova koju će Srbija Voz ostvariti EBRD kreditom od 100 miliona evra.

Srbija Voz kupiće nove vozove sa četiri vagona, koji će pružati udobne i pouzdane usluge regionalnog prevoza putnika na elektrifikovanim deonicama železničke mreže.

Očekuje se da će ovo poboljšanje usluga Srbija Voz kompanije, podstaći nove putnike da počnu više da koriste železnički transport, što dugoročno može doprineti smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Železnička infrastruktura u Srbiji pretrpela je ozbiljna nedovoljna ulaganja od početka devedesetih godina. Kao rezultat, većina putnika u Srbiji danas koristi drumski saobraćaj, dok železnicu koristi svega pet procenata. Početkom 2000-ih, Srbija Voz pokrenuo je veliki remont svoje mreže i usluga, sa EBRD-om kao jednim od ključnih partnera u ovom procesu. EBRD je do sada već podržao srpsku železnicu u kupovini novih putničkih vozova i teretnih vagona koji sada povezuju neke od najvećih gradova u zemlji.

Osim ulaganja u novi vozni park, EBRD je takođe podržao Srbija Voz u proširenju i modernizaciji železničkog depoa za održavanje u Zemunu, kao i nastojanjima kompanije da unapredi svoje informacione sisteme, upravljanje energijom kao i sistem za prodaju karata.

Paralelno s tim, EBRD podržava kompaniju u poboljšanju organizacije i korporativnog upravljanja, što bi trebalo da doprinese povećanju efikasnosti i ukupnoj modernizaciji kompanije.

Susan Goranson, direktorka za infrastrukturu za region Evrope pri EBRD-u, rekla je: „Drago nam je da smo jedan od ključnih partnera Srbija Voza u ovom velikom procesu revitalizacije koji vodi ka udobnijem i sigurnijem putovanju za putnike u Srbiji. Pored podrške za srpsku železnicu, podržali smo Srbiju i u drugim značajnim projektima u sektoru transporta i infrastrukture, što ćemo i nastaviti.”

Jugoslav Jović, direktor Srbija Voza, izjavio je: „Zahvaljujući odličnoj podršci i saradnji koju imamo sa EBRD, i zahvaljujući podršci Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije, Srbija Voz će sprovesti još jedan projekat koji je finansiran od strane EBRD, a reč je o kupovini novih električnih vozova za regionalni saobraćaj. Ovaj projekat će doprineti poboljšanju organizacije, kvaliteta i troškovne efikasnosti usluga prevoza putnika u regionalnom železničkom saobraćaju i omogućiće bezbednije i udobnije putovanje za putnike.“

EBRD je do sada odobrila preko milijardu evra za ulaganja u održivu infrastrukturu u Srbiji i predvodi u finansiranju “tranzicije ka zelenoj ekonomiji”, sa ulaganjima u ključnu saobraćajnu i gradsku infrastrukturu, obnovljive izvore energije i projekte energetske efikasnosti.

EBRD podržava korišćenje iskustva i efikasnosti privatnog sektora za izazove u oblasti infrastrukture u regionu Zapadnog Balkana. Od aerodroma, uključujući nedavni projekat sa Vinci kompanijom i Aerodromom Beograd, do ekološke infrastrukture, uključujući deponiju u Vinči sa svetskim liderima u sektoru upravljanja otpadom Suez, Itochu i Marguerite fondom koji podržava EIB, EBRD podržava privatne investitore za unapređenje infrastrukture.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Banka je uložila više od 5 milijardi evra u 250 projekata u zemlji. EBRD podržava razvoj privatnog sektora i prelazak na zelenu ekonomiju, kao i ulaganje u infrastrukturu i poboljšanje povezanosti u regionu Zapadnog Balkana.