1837.

Peštanski „Serbski narodni list“ objavio je tekst pod nazivom „Gvozdeni put i parovoz“, što je prvi tekst o železnici pisan na srpskom jeziku.

1881

21. juna u 10 časova, svečano je obeležen početak radova na izgradnji pruge Beograd – Niš (datum po julijanskom kalendaru).

1882

Lokomotiva „Milan“ je prva lomotiva građena u Srbiji, namenski, za potrebe rudnika u Majdanpeku. Nazvana je „Kralj Srbije“, a rudari su je od milja zvali „Milan“. Iste godine izgrađena je još jedna lokomotiva, nazvana „Natalija“.

1884

23. avgusta u osam časova i trideset minuta (4. septembar po gregorijanskom kalendaru) – prvi svečani voz krenuo je iz Beograda do Niša. 15. septembar 1884, po gregorijanskom kalendaru – prva srpska pruga predata je javnom saobraćaju za prevoz putnika. Ovaj datum – 15. septembar – slavi se i kao Dan železničara.

1884

21. septembara zgrada Železničke stanice Beograd na Savskom trgu predata je na upotrebu. Izgrađena je između 1882. i 1885. godine, po planovima arhitekte Dragutina Milutinovića i ima status spomenika kulture od velikog značaja. Nakon zatvaranja Glavne železničke stanice, 30. juna 2018. godine, zgrada gubi svoju prvobitnu funkciju.

1888

6. maja uspostavljena je međunarodna železnička veza Srbije sa Turskom kod Ristovca. 1. avgusta uspostavljena je međunarodna železnička veza Srbije sa Bugarskom kod Caribroda (Dimitrovgrad).

1889

1. maja (2. jun) država zvanično preuzima eksploataciju železnice.

1936

Završena je nova „dvorska čekaonica“ u stanici Topčider, čime ona dobija na značaju kao polazna i krajnja stanica putovanja kraljevske porodice i njihovih gostiju. Rušena u ratovima i obnavljana, dobijala je različite uloge tokom svog postojanja. Posle Drugog svetskog rata postaje polazan i dolazna stanica za brojna putovanja Josipa Broza Tita. Kada je Glavna železnička stanica prestala sa radom, 30. juna 2018. godine, preuzima njenu funkciju. „Tajanstvena lepotica skrivena među drvećem“ prestaje sa radom 1. oktobra 2021.

1950

1. februara osnovan je Železnički muzej u Beogradu, kao prvi muzej sa železničkom tematikom na ovim prostorima.

1964

Započeti radovi na elektrifikaciji pruge kod Tovarnika.

1970

30. maja stigao je prvi svečani voz sa elektrovučom iz Zagreba u Beograd.

1973

Poslednja parna lokomotiva ispraćena sa beogradske stanice.

1976

Saobraćaju je predata pruga Beograd–Bar. Pruga je dugačka 476 km, a zbog izuzetno specifičnog i nepristupačnog terena, kao i nepovoljne ekonomske situacije, građena je 25 godina.

1976

Plavi voz u Priboju prilikom svecanog otvaranja pruge Beograd - Bar.

1990

Otvoreno muzejsko Odeljenje uzanih pruga u Požegi, u kojem se čuvaju najznačajniji eksponati sa pruga uzanog koloseka.