Придружите нам се!

Позивамо вас да нам се придружите и да заједнички отпутујемо до нових пословних успеха!

Наши развојни планови су амбициозни. Свакодневно радимо на унапређењу техничких капацитета, оптимизацији пословања и побољшању квалитета услуга које нудимо путницима.

Зато је Србијавоз динамично и атрактивно окружење за даљи напредак у каријери.

Општа пријава за посао

Уколико сте заинтересовани за ангажовање на другим позицијама, молимо вас да нам пошаљете своје мотивационо писмо и радну биографију на karijera@srbvoz.rs. Са задовољством ћемо вас контактирати када се укаже потреба да оснажимо наш тим!

Позиција: Водећи инжењер

Датум објављивања огласа: 16.04.2024. године

Место рада: Београд

Број извршилаца: 2

 Опис посла:

 • Анализа технологије одржавања, предлагање и увођење побољшања
 • Вођење евиденције
 • Учешће у израдама планова одржавања и набавке делова и опреме
 • Анализа и дефектажа кварова
 • Учешће у комисијама за пријем возила и компоненти

 Општи услови:

 • држављанство Републике Србије

Посебни услови:

 • 7.1/6.2/6.1 степен стручне спреме, машинско инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство, организационе науке, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

 • попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18), (пријава се може преузети са странице општа-пријава.pdf , Obavestenje-o-obradi-podataka-o-licnosti.pdf
 • мотивационо писмо
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована
 • фотокопију дипломе

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbvoz.rs

 Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs .

 Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!

Позиција: Администратор

Датум објављивања огласа: 16.04.2024. године

Место рада: Земун

Број извршилаца: 1

Опис посла:

 • Обавља све послове канцеларијске и административно-техничке природе за потребе центра
 • Попуњава обрасце путних налога за службена путовања и води евиденцију истих
 • Врши пријем и дистрибуцију службене поште
 • Коресподенција и пријем странака
 • Обавља секретарске послове и води евиденције радног времена за запослене у центру
 • Пријем требовања П-20, П-21, П-22 и издавање легитимација П-4 и П-2, као и требовање ФИП легитимација за запослене у центру и чланове њихових породица
 • Прикупљање документације потребне за остваривање здравствене заштите запослених и чланова њихових породица
 • Води бригу о снабдевању особља припадајућим потрошним радним материјалом, службеном и заштитном одећом
 • Обавља и друге послове у оквиру своје стручне способности, а неопходне за ефикасно функционисање припадајућег организационог дела,  по налогу непосредног руководиоца

Општи услови:

 • држављанство Републике Србије
 • Посебни услови:
 • 4 степен стручне спреме, све области

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

 • попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18), (пријава се може преузети са странице општа-пријава.pdf , Obavestenje-o-obradi-podataka-o-licnosti.pdf)
 • мотивационо писмо
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована
 • фотокопију дипломе

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbvoz.rs

 Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs .

 Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!

Позиција: Начелник одељења за заступање

Датум објављивања огласа: 16.04.2024. године

Место рада: Београд

Број извршилаца: 1 

 Опис посла:

 • Организује послове у одељењу за заступање
 • Прати законе и друге прописе, судску праксу и општа акта друштва
 • Пружа стручну помоћ из области имовинско правних односа
 • Заступа друштво пред судовима, органима управе и другим органима
 • Даје стручну помоћ и мишљење извршиоцима послова
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Општи услови:

 • држављанство Републике Србије
 • Посебни услови:
 • 7.1 степен стручне спреме, правне науке
 • Положен правосудни испит
 • Две године радног искуства

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

 • попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18), (пријава се може преузети са странице општа-пријава.pdf , Obavestenje-o-obradi-podataka-o-licnosti.pdf)
 • мотивационо писмо
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована
 • фотокопију дипломе

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbvoz.rs

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs .

 Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!

 Позиција: Вођа групе у ИС

Датум објављивања огласа: 16.04.2024. године

Место рада: Београд

Број извршилаца: 1 

 Опис посла:

 • Вођа групе у информационим системима обавља послове контроле дела пројекта информационих система са циљем остваривања оптималних захтева како пројектантских тако и задовољења техничко-технолошких могућности рачунарских система
 • Праћење и контрола постављених циљева релевантних за конкретну радну област из области информационих система
 • Сарадња са корисницима услуга у циљу отклањања проблема насталих током редовне експлоатације информационих система
 • Обавља и друге послове, по налогу директора сектора

Општи услови:

 • држављанство Републике србије

Посебни услови:

 • 4 степен стручне спреме, техничка, гимназија 

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

 • попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18), (пријава се може преузети са странице општа-пријава.pdf , Obavestenje-o-obradi-podataka-o-licnosti.pdf)
 • мотивационо писмо
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована
 • фотокопију дипломе

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbvoz.rs

 Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs .

 Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!

 

Радно место: Маневриста

Датум објављивања огласа: 16.04.2024. године

Место рада: Земун

Опис посла и захтеви радног места:

 • Извршава маневарске задатке, рукује скретницама при маневрисању и обезбеђује маневарски пут вожње
 • Обезбеђује кола од одбегнућа и самопокретања
 • Одржава чистоћу скретница
 • Обавља и друге послове у оквиру своје стручне и здравствене способности неопходне за ефикасно функционисање припадајућег организационог дела, а по налогу непосредног руководиоца

Општи услови:

 • држављанство Републике Србије

Посебни услови:

 • 1 степен стручне спреме, основна школа
 • Уверење о положеном стручном испиту

Приликом пријављивања на конкурс потребно је да нам доставите:

 • попуњену електронску пријаву за јавни конкурс са пристанком за прикупљање података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18), (пријава се може преузети са странице општа-пријава.pdf , Obavestenje-o-obradi-podataka-o-licnosti.pdf)
 • мотивационо писмо
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту ако је чипована
 • фотокопију дипломе

Комплетну пријаву за оглас поднесите на имејл адресу: karijera@srbvoz.rs

 Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања огласа на web страници www.srbijavoz.rs .

 Постаните и Ви део тима који модернизује и унапређује нашу железницу!