Besplatne karte za putnike Er Srbije iz Njujorka na relaciji Beograd – Novi Sad

„Srbijavoz“ a.d. obaveštava korisnike svojih usluga da će svi pristigli putnici iz Njujorka, Čikaga i Tjenđina do 14. decembra 2024. godine imati besplatan prevoz vozom na relaciji Beograd – Novi Sad.

Putnici Er Srbije koji poseduju avio-karte za letove JU 500 i JU 501, između Beograda i Njujorka, JU 506 i JU 507 između Čikaga i Beograda, kao i JU 702, JU 703, JU 984 i JU 985  između Tjenđina i Beograda,  imati besplatan prevoz na relaciji Beograd  – Novi Sad u jednom ili oba smera vozovima Srbijavoza koji iz Beograd centra za Novi Sad polaze u 08.09, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 i 20.00 časova, kao i iz Novog Sada za Beograd centar u 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 i 20.00 časova. Putnici koji poseduju karte za pomenute letove, besplatan prevoz vozom će moći da iskoriste u okviru 24 sata pre polaska iz Beograda, odnosno u okviru 24 sata nakon dolaska aviona u Beograd. Putnici će moći da uđu u voz u stanicama Beograd centar, Novi Beograd ili Novi Sad, sa odštampanim primerkom avio-karte, koju će kondukter preuzeti prilikom ulaska u voz.

Za prevoz prekomernog ručnog prtljaga putnik je dužan da plati nadoknadu u skladu sa uslovima prevoza Srbijavoza. 

Uslovi prevoza Srbijavoza važe za segment putovanja vozom, dok će se na segment putovanja avionom primenjivati uslovi prevoza Er Srbija.

Er Srbija neće biti odgovorna, niti će uzeti u razmatranje reklamacije u slučaju da zbog eventualnog kašnjenja voza dođe do kašnjenja putnika na let. Er Srbija neće biti odgovorna, niti će uzeti u razmatranje reklamacije u slučaju eventualne štete nanete putnicima i prtljagu, koja može nastati tokom prevoza vozom.

Uslovi Srbijavoza

Srbijavoz neće biti odgovoran ukoliko usled eventualnog kašnjenja aviona dođe do kašnjenja putnika na voz. Srbijavoz neće biti odgovoran za eventualnu štetu nanetu putnicima i prtljagu, koja može nastati tokom prevoza avionom. 

S obzirom na to da se radi o besplatnom prevozu vozom, putnik koji bude koristio ovu uslugu nema pravo na bilo kakva potraživanja od Srbijavoza, čak ni ako usled kašnjenja voza zakasni na let, kao ni na naknadu bilo kakvih troškova ili propuštene dobiti, a koja se može dovesti u vezu sa korišćenjem voza.

Srbijavoz se obavezuje da prikuplja i obrađuje lične podatke putnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, samo u  svrhu ostvarivanja besplatnog prevoza u sklopu ove promocije.

Srbijavoz će  preduzeti sve tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se lični podaci putnika zaštitili od gubitaka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Ne, samo putnici na relaciji Beograd – Njujork, Beograd-Čikago i Beograd- Tjenđin, u periodu do 14.12.2024. godine mogu da koriste ovu pogodnost.

Da bi ste se ukrcali na voz, potrebno je da odštampate kartu za avio-prevoz i da je priložite kada Vam je zaposleni u Inter City vozu „Soko“ zatraži. Kartu ste u obavezi da priložite, a bez nje Vam može biti onemogućeno putovanje vozom.

Ne, uslovi avio-prevoza se odnose samo na prevoz avionom. Srbijavoz je propisao posebne uslove koji se primenju na prevoz Inter City vozom “Soko”. U slučaju kašnjenja voza, Er Srbija i Srbijavoz neće prihvatati zahteve za reklamaciju.

Besplatan prevoz Inter City vozom „Soko“, možete koristiti u roku od 24 časa pre i posle Vašeg leta.