Interrail-Srbija-Voz (2)

Interrail

Interrail je dostupan svima (deci do 12 godina, mladima od 12 do 28 godina, odraslima od 28 do 60 godina i starijima od 60 godina) u 1. i 2. razredu.

Izbor karte po ponudi Interrail Global Pass omogućava putovanje na preko 30 hiljada destinacija u 33 države u  Evropi, dok Interrail One Country Pass, pruža mogućnost da se upozna jedna zemlja po izboru.

Zemlje u koje možete putovati su:

Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija,Litvanija, Luksenburg, Mađarska, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Severna Makedonija, Slovačka, Srbija, Španija, Švajcarska , Švedska, Turska i Velika Britanija.

Interraill Global Pass može se kupiti za:

  1. neprekidno putovanje u periodu od 15 dana, 22 dana, 1 mesec, 2 meseca ili 3 meseca roka važenja karte i
  2. putovanja u određenom vremenskom periodu (flexi pass), 4 dana u okviru roka važenja karte od mesec dana, 5 dana u okviru roka važenja karte od mesec dana, 7 dana u okviru roka važenja karte od mesec dana, 10 dana u okviru roka važenja karte od 2 meseca ili 15 dana u okviru roka važenja karte od 2 meseca.

Interraill One Country Pass ispostavlja se za 3, 4, 5, 6 ili 8 dana u okviru roka važenja karte od 1 meseca.

Izabrani broj dana putnik koristi po svom izboru u roku važenja karte (1 mesec).

Imaoci “flexi pass” (Interraill Global Pass za 5 ili 10 dana i Interraill One Country Pass za 3, 4, 5, 6 ili 8 dana) mogu izabrati dan putovanja po svom nahođenju u roku važenja karte. Putnik je dužan da u određenoj rubrici upiše datum putovanja.

Na području železnice izdavanja, karta Interraill Global Pass daje pravo na jedno putovanje u odlasku i jedno putovanje u povratku (polazna stanica-granični prelaz, granični prelaz – uputna stanica).

Cene možete pogledati ovde: Cene Eurail Interrail za 2024.god.