Потписан Уговор о пројекту модернизације техничко – путничке станице Земун

У пословној згради железница, у уторак 4. јуна 2019.године, потписан је Уговор о пројекту модернизације техничко-путничке станице Земун, чија је вредност 50.8 милиона евра.

Уз велику подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Владе Републике Србије, реализацијом овог пројекта, створиће се квалитетнији и модернији услови за одржавање,како старијих возних средстава, тако и нових. Значајно ће се унапредити услови рада запослених, а самим тим ће доћи до повећања безбедности саобраћаја и побољшања нивоа услуге.

Потписници уговора су в.д.генералног директора Југослав Јовић, испред Акционарског друштва „Србија Воз“ и генерални директор Енергопројекта Нискоградња а.д. Александар Становић, у име Конзорцијума Енергопројект Нискоградња“ а.д. Србија, „Енергопројект Опрема“ а.д. Србија и „Цолас Раил С.А.С.“ Француска, као најповољнијег понуђача.

Овим пројектом предвиђено је да на површини од 35 хектара, изграде нове хале за одржавање електромоторнихвозова, хале за одржавање путничких кола, хале за спољно прање, нове зграде пријема и отпреме возова, нове аутоматске мерне станице за дијагностику возних средстава, нове котларнице са компресорском станицом, 17 км нових колосека,пумпне станице са надстрешницом, објекта за привремено складиштење отпада, објекта за смештај возног и возопратног особља. Такође, извршиће се реконструкција и санација постојећих објеката.

Изградањом техничко-путничке станице Земун биће формиран јединствен линијски технолошки процес који обједињује све видове одржавања електромоторних гарнитура, путничких кола и локомотива, уз смањење трошкова и повећање расположивости возних јединица, а све у складу са европским стандардима.