Prevoz bicikla

Na putovanje vozom možete poneti i bicikl!

Prevoz bicikala


U unutrašnjem saobraćaju, možete ih prevoziti u našim brzim vozovima "Soko", elektro-motornim vozovima i dizel-motornim vozovima.
Bicikli se prevoze pod sledećim uslovima:

U DIZEL-MOTORNOM VOZU: – Bicikli se unose u garnituru na vratima na kojima postoji oznaka za bicikle; – Broj mesta je ograničen držačima koji su ugrađeni u garnituri (ima ih 2) i koji se nalaze u prostoru kod preklopnih sedišta; – Bicikli se odlažu na držače i ne smete ih ostavljati u prostoru ispred držača za invalidska kolica ni ispred toaleta.

U elektro-motornom vozu

– Bicikli se unose u garnituru na vratima koja imaju posebnu oznaku za bicikle; – Prostor predviđen za odlaganje bicikala se nalazi pored ulazišta i toaleta, kod preklopnih sedišta. Odložite ih pored preklopnih sedišta paralelno sa bočnom stranicom. Napominjemo da nije predviđeno njihovo fiksiranje (ne postoje držači) – Kada unesete bicikl u voz, budite u njegovoj blizini kako biste mogli da reagujete u slučaju pada bicikla ili njegovog pomeranja na drugu poziciju ili u slučaju ulaska lica sa posebnim potrebama i smeštaja invalidskih kolica;
- O broju bicikala koji se primaju na prevoz u višenamenskom prostoru odlučuje na licu mesta naše službeno osoblje – kondukter, koji uzima u obzir prisustvo osoba sa posebnim potrebama koji se prevoze u invalidskim kolicima, kao i krupnog prtljaga, dečijih kolica i sl. Ukoliko ovaj prostor nije zauzet, maksimalno možemo prevoziti 3 bicikla.
– Imajte u vidu da, ukoliko je kapacitet voza maksimalno iskorišćen na određenim deonicama, bicikli se ne primaju na prevoz.

U elektro-motornom vozu "Soko":

– bicikli se unose u garnituru na vratima gde je oznaka za bicikle;
– mesta za bicikle nalaze se u svim kolima u prostoru gde su police za odlaganje prtljaga (donji nivo kola, pored fiktivnog odeljka br.6). Da bi se oslobodilo mesto za bicikle, donja polica mora biti spuštena.
– putnik koji unese bicikl u voz treba da bude u blizini kako bi mogao da reaguje u slučaju pada bicikle ili njenog pomeranja na drugu poziciju;
– o broju bicikli koji se primaju na prevoz u višenamenskom prostoru odlučuje na licu mesta službeno osoblje – kondukter, koji uzima u obzir prisustvo krupnog prtljaga, dečijih kolica i sl. Ukoliko ovaj prostor nije zauzet makimalno se može primiti na prevoz 8 bicikla.
– ukoliko je kapacitet voza maksimalno iskorišćen na određenim deonicama, bicikli se ne primaju na prevoz.
U ostalim slučajevima prevoz bicikli je moguć u svim vozovima „Srbijavoz“ a.d. ukoliko se bicikla sklopi i upakuje na odgovarajući način tako da se može smestiti kao lični prtljag u istom odeljku u kojem je smešten putnik.

Uživajte sa nama u svojim biciklističkim avanturama!

U svim ostalim slučajevima prevoz bicikala je moguć u svim vozovima „Srbijavoz“ a.d. ukoliko se bicikl sklopi i upakuje na odgovarajući način tako da se može smestiti kao lični prtljag u istom odeljku u kojem je smešten putnik.

Važna napomena: „Srbijavoz“ a.d. ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja ili otuđenja bicikala koji se prevoze u našim vozovima.

Prevoz bicikala u međunarodnom saobraćaju moguć je ukoliko se bicikl sklopi i upakuje na odgovarajući način tako da se može smestiti kao lični prtljag u istom odeljku u kojem je smešten putnik. Broj bicikla koje putnik prevozi u vidu ručnog prtljaga je ograničen.