„Србија Воз“ променио назив у „Србијавоз“

Почевши од 10.11.2023. Акционарско друштво за железнички превоз путника “Србија Воз“, Београд променила је пословно име.

Оно сада гласи Акционарско друштво за железнички превоз путника “Србијавоз”, Београд.